Sebezkušenostní a růstová skupina

  • Chcete se dozvědět něco sami o sobě?
  • Porozumět svým emocím a lépe je zvládat?
  • Zlepšit vztahy ve svém životě?
  • Vyzkoušet si skupinovou dynamiku na vlastní kůži?

Skupinová terapie umožňuje v bezpečném prostředí sdílet své potíže s druhými, získávat ke svému chování a vystupování zpětnou vazbu a tak nabízí možnost dosáhnout pozitivních změn v osobním životě prostřednictvím vztahů ve skupině, kterou tvoří 2 terapeuti a další klienti (většinou 7 až 10 osob).

Dynamika skupinové terapie vám poskytne podporu, umožní lépe nahlédnout na sebe a své fungování v sociálních situacích, naučí vás lépe rozpoznávat a zvládat své pocity. Skupinová terapie podpoří komunikační dovednosti, umožní lépe poznat své silné a slabé stránky. Ve skupině bude možné pracovat na svých tématech z pracovního nebo osobního života.

Terapeutická práce ve skupině probíhá především formou rozhovorů, kdy se zapojují všichni členové skupiny. V těchto rozhovorech reflektujeme i okolnosti a důvody toho, co je řečeno. Ve skupině neprobíhají jen rozhovory, ale i různé neverbální techniky, zkušenosti z těchto technik následně ve skupině také reflektujeme.