Sebezkušenostní a růstová skupina

  • Uvažujete o dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku a chtěli byste vědět, jak vypadá sebezkušenostní skupina?
  • Vyzkoušet si skupinovou dynamiku na vlastní kůži?
  • Chcete se dozvědět něco sami o sobě?
  • Porozumět svým emocím a lépe je zvládat?
  • Zlepšit vztahy ve svém životě?

Sebezkušenostní a růstová skupina je určena pro studenty pomáhajících profesí (psychologie, pedagogiky, sociální práce…), případně i pro studenty jiných oborů, kteří by se v této oblasti chtěli rozvíjet. Účastníkům skupiny napomůže rozšířit jejich porozumění ve vztahování se k sobě samému i k druhým lidem. Skupinová terapie podpoří komunikační dovednosti, umožní lépe poznat své silné a slabé stránky. Ve skupině bude možné pracovat na svých tématech z pracovního nebo osobního života. Skupina bude probíhat v bezpečné atmosféře psychoterapeutického přístupu.